Despre Moldova

This text will be replaced

Aderarea RM la CoE

RM a devenit membru al CoE la 13 iulie 1995. Prin aderarea la sistemul de valori şi standarde comune în domeniul democraţiei, statului de drept şi drepturile omului, RM şi-a asumat totodată o serie de angajamente în vederea reformării şi modernizării. Printre acestea au figurat ratificarea tratatelor internaționale (Protocoalele adiţionale la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, Convenţia-cadru cu privire la minorităţile naţionale, Carta europeană a autonomiei locale, Carta Socială Europeană ş.a.) şi întreprinderea măsurilor în vederea reformării sistemului judecătoresc, reorganizării procuraturii, transferului izolatoarelor de detenţie preventivă de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justiţiei, garantarea libertăţii religioase, etc.).

Conform Statutului CoE, orice stat din Europa poate să devină membru CoE, dacă întruneşte următoarele condiţii (art. 3 din statut):

De asemenea, la momentul aderării, statul îşi mai asumă alte două categorii de angajamente:

În prezent, CoE întruneşte 47 membri – toate statele din Europa, cu excepţia Belarus.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md