Despre Moldova

This text will be replaced

Cooperarea juridică în cadrul Consiliului Europei

Până în luna septembrie 2016, Republica Moldova a semnat 97 de convenţii şi protocoale ale CoE, dintre care 80 sunt in vigoare pentru Republica Moldova. Dintre acestea menţionăm Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi Protocoalelor sale adiţionale, Carta Socială Europeană, Carta autonomiei locale, Convenţia-cadru privind minorităţile naţionale, Convenţia cu privire la lupta contra traficului de fiinţe umane (RM a fost prima ţară care a ratificat şi a promovat intens intrarea acesteia în vigoare) ş.a.

Lista tratatelor CoE: http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/country/MOL?p_auth=Sk4xyaDL

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md