Despre Moldova

This text will be replaced

Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa

Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa

Congresul Autorităților Locale şi Regionale din Europa (CALRE) este organul reprezentativ al autorităţilor locale şi regionale din statele membre Consiliului Europei, creat prin rezoluţia statutară din 1994. Mandatul CALRE implică sarcina de a contribui la consolidarea democrației locale și regionale în cele 47 de state membre ale Organizației, precum și de a monitoriza implementarea Cartei Europene a Autonomiei Locale. Congresul îşi desfăşoară activitatea în două camere - Camera Autorităţilor Regionale şi Camera Autorităţilor Locale, precum şi în Birou, Comisia permanentă şi grupuri de lucru ad hoc. CALRE se reuneşte de 2 ori pe an.

Membrii delegaţiei Republicii Moldova la CALRE

Delegaţia RM la CALRE este constituită din 5 membri, reprezentanţi ai administraţiei publice locale (de nivelul 1 şi 2) şi 5 membri supleanţi, respectiv în cele 2 Camere ale Congresului, după cum urmează:

Camera Autorităţilor Locale

Camera Regiunilor

Secretarul delegaţiei:

Viorel Furdui - Director Executiv al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova.

http://www.congressdatabase.coe.int/WebForms/Public/Country.aspx?id=33

https://www.coe.int/en/web/congress/sessions

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md