Despre Moldova

This text will be replaced

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei

Comitetul Miniştrilor este organul decizional al Consiliului Europei. El este forul reprezentativ al guvernelor statelor membre ale Organizaţiei şi are rolul:

Comitetul Miniştrilor este format din miniştrii afacerilor externe ai celor 47 de state membre sau din reprezentanţii diplomatici permanenţi acreditaţi pe lângă Consiliul Europei.

Miniştrii afacerilor externe ai statelor membre se reunesc o dată pe an pentru a trece în revistă cooperarea în cadrul organizaţiei şi actualitatea politică în vederea  impulsionării la nivel politic activităţile Consiliului Europei. Reprezentanţii permanenţi (ambasadori) au întâlniri săptămânale, aceste reuniuni fiind completate cu cele ale grupurilor de raportori sau ale grupurilor de lucru împuternicite cu examinarea mai aprofundată a subiectelor în vederea pregătirii lor pentru luarea deciziilor.

Astfel, Comitetul de Miniştri are subordonat următoarele grupuri tematice:

La fel, Comitetul de Miniştri are şi un Coordonator Tematic privind politica informațională (TC-INF). Mandatul de TC-INF din septembrie 2016 este exercitat de către Ambasadorul, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei Corina Călugăru (https://www.coe.int/en/web/cm/tc-inf).

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md