Despre Moldova

This text will be replaced

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE): este organul statutar „deliberativ”, format din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale ale statelor membre, mărimea delegaţiei fiecărui parlament variind în funcţie de dimensiunile teritoriului, populaţiei şi contribuţiei bugetare a statului respectiv. APCE poate delibera şi formula recomandări cu privire la orice problemă care ţine de scopul şi atribuţiile CoE sau care îi este supusă pentru aviz de către CM. În lucrările sale, se sprijină pe activitatea comisiilor şi comitetelor specializate. Delegaţia RM la APCE este compusă din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, care reprezintă proporţional toate partidele parlamentare din ţară.

Membrii delegaţiei Republicii Moldova la APCE:

membrii titulari

membrii supleanți

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTML-EN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-md

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md