Despre Moldova

This text will be replaced

Asistenţa Consiliului Europei pentru RM

Asistența Consiliului Europei pentru Republica Moldova este asigurată prin intermediul Planului de Acțiuni pentru susținerea reformelor democratice în Republica Moldova pentru anii 2013-2016 (PA) și Cadrului de colaborare programatică Cadrul de cooperare programatică CoE-UE pentru țările Parteneriatului Estic pentru perioada 2015-2017 (PCF).

PA a fost adoptat la 20 noiembrie 2013, fiind orientat spre susținerea autorităților RM în atingerea obiectivelor-cheie de reformă în domeniile prioritare, cu accent pe cooperarea în chestiuni constituționale şi electorale, lupta împotriva corupției, reforma justiției, Procuraturii ș.a. Un capitol separat este dedicat protecției şi promovării drepturilor omului, care include lupta împotriva traficului de persoane şi anti-discriminarea, libertatea şi pluralismul mass-media, democrația locală şi descentralizarea.

Valoarea adăugată a PA rezidă în abordarea comprehensivă a implementării programelor de finanțare, care include coordonarea priorităților între RM, CoE și statele donatoare (circa 23 de proiecte). Către sfârșitul anului 2015 a fost asigurată finanțarea în proporție de 45% din suma totală de 17,3 milioane Euro, în baza contribuțiior voluntare a 11 state membre.

Începând cu 2015, RM beneficiază de finanțare asigurată prin intermediul Cadrului de colaborare programatică (PCF) CoE-UE pentru țările Parteneriatului Estic pentru perioada 2015-2017. Bugetul proiectului constituie aproximativ 33,8 mln euro (pentru RM – circa 6,4 mln. euro). PCF reprezintă un nou tip de facilitate orizontală CoE/UE, care include proiecte bilaterale și regionale în 5 domenii prioritare: protecția și promovarea drepturilor omului, asigurarea justiției, combaterea amenințărilor la adresa statului de drept, adresarea provocărilor societății informaționale, precum și promovarea guvernării democratice.

În iunie 2016 a fost lansat un program amplu de evaluare, în vederea identificării celor mai bune practici și eliminării eventualelor deficiențe în implementarea proiectelor. Rezultatele evaluării vor influența implementarea celei de-a doua faze a PCF, care va cuprinde perioada 2018-2020.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md