Despre Moldova

This text will be replaced

Noutăţile misiunii

Au fost discutate perspectivele ratificării Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

Au fost discutate perspectivele ratificării Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor 27.03.2019

La 26 martie 2019, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei (CoE), Ambasadorul Corina Călugăru a avut o întrevedere cu Secretarul Executiv al Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (Convenţia de la Istanbul) Liri Kopaci-Di Michele.

Interlocutorii au abordat perspectivele promovării Convenției în Republica Moldova, inclusiv acțiunile de ratificare a acesteia. În cadrul întrevederii, a mai fost discutată și participarea experților CoE la Conferința de prezentare a raportului de analiză a compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul preconizată pentru luna aprilie 2019, Chișinău, în cadrul căreia vor fi discutate inclusiv realizările și provocările privind prevenirea și combaterea fenomenului violenței la nivel național.

Ambasadorul Corina Călugăru a reiterat angajamentul Republicii Moldova de sincronizare a eforturilor şi instrumentelor existente, şi implicarea tuturor actorilor relevanţi în vederea promovării obiectivului european de toleranță zero față de violenţă. Oficialul a menționat că rezultatele sesizabile vor fi atinse grație eforturilor comune a autorităților publice și a societății civile atât în ceea ce ține de sensibilizarea implicării active în prevenirea şi combaterea violenţei de orice tip împotriva femeilor şi celei domestice, precum și în domeniul armonizării legislaţiei naţionale relevante cu prevederile Convenţiei de la Istanbul.

La rândul său, oficialul CoE a asigurat sprijinul organizaţiei, subliniind drept firească accederea Republicii Moldova la familia statelor care au ratificat acest document important, ținând cont de recomandările CoE și ONU către Moldova privind ratificarea instrumentului respectiv.

Notă:
Republica Moldova a semnat Convenţia privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violența în familie la 7 februarie 2017, fiind cel de-al 44 stat semnatar.

Convenția de la Istanbul este cel mai cuprinzător tratat internațional care abordează violența împotriva femeilor, stabilind obligațiile statului în prevenirea violenței, protecţia victimelor și urmărirea infractorilor. Convenția impune criminalizarea infracțiunilor de violențe împotriva femeilor, inclusiv violența fizică, sexuală și psihologică, urmărirea, hărțuirea sexuală, mutilarea genitală a femeilor și căsătoria forțată. 33 de țări din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei au ratificat deja Convenția.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md