Despre Moldova

This text will be replaced

Noutăţile misiunii

Ambasadorul Corina Călugăru a avut o întrevedere cu Secretarul Executiv al Comitetului european pentru prevenirea torturii

Ambasadorul Corina Călugăru a avut o întrevedere cu Secretarul Executiv al Comitetului european pentru prevenirea torturii 15.03.2019

Strasbourg, 15 martie 2018 – La 15 martie 2019, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Ambasadorul Corina Călugăru, a avut o întrevedere cu Secretarul Executiv al Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CPT) Régis Brillat.

Interlocutorii au pus în discuţie cooperarea Republicii Moldova cu Consiliul Europei în domeniul de referinţă, în particular urmare vizitelor periodice și ad-hoc ale CPT în ţara noastră din 2015 și 2018. Ambasadorul Călugăru a asigurat de angajamentul autorităţilor naționale la capitolul ameliorării condiţiilor de detenţie în penitenciarele din ţară, avansarea proiectului de construcţie a noului penitenciar prin intermediul împrumutului de la Banca de Dezvoltare a CoE fiind elocvent în acest sens.

Totodată, părţile au convenit să continue examinarea posibilităţilor de combinare a aspectelor de implementare a recomandărilor CPT cu proiectul actual Promovarea sistemului de justiție penală conformă drepturilor omului în Republica Moldova, inclus în Planul de Acţiuni al CoE pentru RM 2017-2020.

Régis Brillat a apreciat nivelul înalt de cooperare între Consiliul Europei şi Republica Moldova şi a asigurat de sprijinul Organizaţiei în acest sens.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md