Despre Moldova

This text will be replaced

Noutăţile misiunii

Întrevederea Ambasadorului Corina Călugăru cu Anders Knape, Președintele Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei

Întrevederea Ambasadorului Corina Călugăru cu Anders Knape, Președintele Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei08.11.2018

În cadrul discuţiei, interlocutorii au avut un schimb de opinii privind dialogul autorităților centrale cu cele locale și rolul în acest proces al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), precum şi perspectivele cooperării pe dimensiunea democrației locale.

Un subiect aparte a vizat necesitatea implementării foii de parcurs din 2016 și prioritizării angajamentelor asumate în domeniul democrației locale, inclusiv prin prisma viitorului raport de monitorizare al CALRE pentru Republica Moldova. Documentul urmează a fi prezentat și adoptat în cadrul următoarei sesiuni a CALRE din 2019.

În final, Corina Călugăru și Anders Knape au convenit asupra continuării cooperării bilaterale, precum și sincronizării eforturilor pentru facilitarea procesului de descentralizare şi autoguvernare la nivel local.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md