Despre Moldova

This text will be replaced

Noutăţile misiunii

Vizita de studiu a experților instituțiilor independente pentru drepturile omului la Consiliul Europei

Vizita de studiu a experților instituțiilor independente pentru drepturile omului la Consiliul Europei31.10.2018

30 octombrie 2018, Strasbourg – Experţi ai Oficiului Avocatului Poporului şi Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii întreprind în perioada 30-31 octombrie, o vizită de studiu la Consiliul Europei (CoE). Vizita are loc în contextul proiectului pentru prevenirea şi combaterea discriminării al Parteneriatului pentru Buna Guvernare (PGG) finanțat de Consiliul Europei și Uniunea Europeană pentru perioada 2015-2018 și destinat ţărilor Parteneriatului Estic.

La reuniunea inaugurală, șeful adjunct al Directoratul pentru drepturile omului, Christophe Poirel, a subliniat că programul include interacţiunea cu reprezentanţi ai diferitor structuri ale Consiliului Europei, în particular cu Comisarul CoE pentru drepturile omului, Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranţei, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, Curtea europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană, Secretariatul Convenţiei privind combaterea violenţei împotriva femeilor, precum şi în cadrul activităţilor de cooperare în domeniul drepturilor omului. Această acțiune vine să reconfirme abordarea organizației în asistarea statelor membre pentru realizarea reformelor la nivel național.

La rândul său, Ambasadorul Corina Călugăru a apreciat contribuția durabilă și constantă a Consiliului Europei și Oficiului CoE la Chișinău, inclusiv prin proiectele „Planului de acțiuni al CoE pentru Republica Moldova 2017-2020” și celor comune UE-CoE din cadrul PGG, care au fost orientate spre fortificarea instituției și capacităților Avocatului Poporului și Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Eficiența proiectelor și transformărilor respective urmează a fi cuantificate prin impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova și opiniei publice.

Notă: Programul PGG prevenirea şi combaterea discriminării cuprinde perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2018, cu un buget total de 800 000 €, 90% fiind acoperite de Uniunea Europeană şi 10% din bugetul ordinar al Consiliului Europei, destinat Oficiului Avocatului Poporului, Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii şi Institutului Naţional al Justiţiei.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md