Despre Moldova

This text will be replaced

Noutăţile misiunii

Consiliului Europei a discutat cu marile companii de internet despre standardele în mediul online

Consiliului Europei a discutat cu marile companii de internet despre standardele în mediul online24.05.2018

23 mai, Strasbourg - Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, ambasadorul Corina Călugăru a prezidat reuniunea privind politica informațională a Consiliului Europei (CoE), în contextul exercitării mandatului de coordonator tematic privind politica informațională (TC-INF). În premieră în istoria Organizației, la reuniune au participat reprezentanţii sectorului privat, în particular ai companiilor de internet (Google, Facebook, Kaspersky Lab, Deutsche Telekom, Global Network Initiative, Digital SME Alliance

În cadrul evenimentului a fost semnat acordul de colaborare în forma schimbului de scrisori dintre Secretarul General al Consiliului Europei și două companii de internet EuroISPA şi CLOUDFARE, care au aderat la Platforma de cooperare dintre CoE și companiile de Internet, creată în noiembrie 2017, prin care se angajează în promovarea online a respectării drepturilor omului, democrației și statului de drept.

În cadrul reuniunii a avut loc schimbul de opinii privind implementarea recomandării Comitetului de Miniştri al CoE privind rolul şi responsabilităţile intermediarilor de internet şi viitoarea cooperare în domeniul inteligenţei artificiale. Discuțiile au oferit oportunitatea de a aborda și subiecte actuale cum ar fi etica privind protecţia datelor cu caracter personal, transparenţa şi gestionarea conţinutului pe reţelele sociale, prevenirea infracțiunilor cibernetice.

Ambasadorul Corina Călugăru a evocat că aplicarea eficientă a Recomandării privind rolul şi responsabilităţile intermediarilor de internet poate fi realizată numai cu cooperarea deplină a statelor membre, societății civile, dar și intermediarilor de internet, salutând angajamentul companiilor și asociațiilor de a coopera în acest sens.

”Dat fiind importanța crescândă a cooperării dintre CoE și companiile de internet vizavi de aspectele inteligenței artificiale, se impune participarea activă la comitetele interguvernamentale. Contribuția dvs. la activitatea Consiliului Europei în aceste domenii va contribui la asigurarea unor rezultate de calitate și cuprinzătoare, care pot aduce beneficii reale tuturor părților interesate”, a concluzionat Corina Călugăru.

Reuniunea TC-INF a fost precedată, în prima parte a zilei, de un atelier de lucru privind promovarea drepturilor omului online, la care, adiţional delegaţilor misiunilor, au participat reprezentanţii companiilor, intermediarilor şi furnizorilor de servicii internet şi asociaţiile reprezentative ale acestora. Forul a permis abordarea problemelor și identificarea soluțiilor privind sistemele de securitate cibernetică şi soluţii de combatere a crimelor în domeniu, protecţia datelor cu caracter personal, moderarea conţinutului în reţelele de socializare şi promovarea proceselor democratice online.

Atât în cadrul atelierului, cât şi a reuniunii TC-INF a fost reiterată importanța cooperării dintre CoE, guverne, sectorul privat şi societatea civilă, în vederea unei abordări comprehensive a măsurilor pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului în mediul digital, pornind de la consolidarea bazei etice şi legale în domeniu, precum şi cooperarea continuă în acest sens.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md