Despre Moldova

This text will be replaced

Noutăţile misiunii

Cel mai mare eveniment de afaceri al anului - Moldova Business Week 2017 va avea loc pe 3-6 octombrie

Cel mai mare eveniment de afaceri al anului - Moldova Business Week 2017 va avea loc pe 3-6 octombrie22.09.2017

Comunitatea de afaceri din Republica Moldova, investitori locali și străini, împreună cu autoritățile statului și partenerii de dezvoltare se reunesc în cadrul unui amplu eveniment economic – Moldova Business Week 2017, care va avea loc în perioada 3-6 octombrie a.c. Săptămâna de afaceri este organizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului (MIEPO), sub egida Primului Ministru al Republicii Moldova.

Ediţia din anul curent va integra două componente – investiții și export, ambele cu o agende consistente de evenimente pe subiectele de interes major pentru mediul de afaceri, sesiuni B2B şi platforme de conexiune directă cu furnizorii locali. În cadrul „Moldova Business Week 2017” sunt planificate 30 de reuniuni de afaceri, structurate pe 12 paneluri de discuții, care vor fi susținute de 50 de speakeri în fața a circa 1000 de participanți. În cadrul conferințelor se va discuta despre potențialul investițional și de export din principalele sectoare industriale – agroalimentar, industria ușoară și automotivă, IT&BPO, precum și tendințele în domeniul legislației fiscal, vamale, finanțărilor, privatizării, forței de muncă etc.

Moldova Business Week 2017 va găzdui, de asemenea, 2 forumuri economice - Forul de afaceri moldo-italian, care va avea loc pe 4 octombrie și Forul Exportatorilor de pe 5 octombrie, vizite la producătorii mari din sectorul agroalimentar, textile, îmbrăcăminte, încălțăminte și piele, precum și o prezentare a obiectelor de stat expuse la privatizare. Pe 6 octombrie, în cadrul Conferinței internaționale a IMM-urilor vor fi abordate oportunitățile de dezvoltare economică regională, iar la final vor fi premiați cei mai buni antreprenori din sectorul IMM.

De asemenea, pe durata săptămânii de afaceri vor avea loc vizite în teritoriu la parcurile industriale și zonele economice libere, companiile din sectoare agroalimentar și industria ușoară.

La Moldova Business Week 2017 au fost invitați oficiali de nivel înalt din 39 de țări, precum și companii din 56 de țări.

Mai multe informații despre agenda Moldova Business Week 2017 și înregistrare accesați pagina web a evenimentului – www.mbw.md sau organizatorii la tel.: 27 36 54 sau e-mailul: office@miepo.md

https://www.youtube.com/channel/UCJpIv8ZM2jB0ZGR9lQw2q7w

Главное деловое событие года - Moldova Business Week 2017 пройдет 3-6 октября

Деловое сообщество Молдовы, местные и иностранные инвесторы, а также представители государственных учреждений и партнеры по развитию встретятся на главном экономическом событии года - Moldova Business Week 2017, которое пройдет 3-6 октября текущего года. Организаторы деловой недели Министерство экономики и инфраструктуры и Организация по Привлечению Инвестиций и Продвижению Экспорта из Молдовы (MIEPO), под эгидой Премьер министра Республики Молдова.

В этом году бизнес-неделя будет посвящена двум важным темам – инвестициям и экспорту, по которым составлена насыщенная программа мероприятий, сосредоточенных на вопросах, представляющих живой интерес для отечественных предпринимателей, В2В-сессии и площадки для прямого взаимодействия с зарубежными инвесторами. В рамках «Moldova Business Week 2017» запланировано 12 дискуссионных панелей, которые будут вести 50 спикеров для более 1000 участников.

В ходе конференций пройдут обсуждения инвестиционного и экспортного потенциала пищевой, текстильной, машиностроительной, информационных технологий, а также тенденций в области таможенного и налогового законодательства, финансирования, приватизации, трудовых ресурсов и проч.

Кроме того, в рамках «Moldova Business Week 2017» пройдут два экономических форума: Молдавско-итальянский бизнес-форум, который состоится 4 октября и Форум экспортеров, запланированный на 5 октября, а также будут предприняты визиты на предприятия крупных производителей агропромышленной, текстильной продукции, одежды, обуви и изделий из кожи, пройдет презентация объектов, предложенных к приватизации. 6 октября в ходе Международной конференции малых и средних предприятий будут обсуждены перспективы регионального экономического развития, а в финале состоится церемония награждения церемонией награждения победителей национальных конкурсов «Лучший предприниматель в сфере малого и среднего бизнеса» и «Малое и среднее предприятие - Модель социальной ответственности».

Для участия в мероприятиях „Moldova Business Week 2017” следует зарегистрироватся на сайте www.mbw.md. Дополнительную информацию можно узнать в Организации по Привлечению Инвестиций и Продвижению Экспорта из Молдовы (MIEPO) по тел: (+373)22 27 36 54 или по электронной почте: office@miepo.md.

https://www.youtube.com/channel/UCJpIv8ZM2jB0ZGR9lQw2q7w

The Biggest Event of the Year - Moldova Business Week 2017 will be held in october

The business community of the Republic of Moldova, domestic and foreign investors, as well as the national authorities and development partners come together for the year’s biggest economic event: Moldova Business Week 2017, which will take place on October 3-6. The business week is organized by the Ministry of Economy and Infrastructure in partnership with the Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO).

This year’s event will focus on two major issues – investments and exports, and both are filled up with a consistent agenda of conference on various important subjects for the business environment in Moldova, B2B sessions and direct discussion platforms with foreign investors. As many as 30 business events have been planned for „Moldova Business Week 2017”. They are structured into 12 discussion panels where 50 speakers will moderate the topics before an audience of around 1,000 participants.

There will be two economic forums during the event: The Moldovan-Italian Business Forum and the Exporters Forum, along with five B2B meetings, three study tours to large producers engaged in the sectors related to food, textile, wear, shoes and leather production, as well as a presentation of industrial assets on the privatization list.

At a conference scheduled for October 6 the most important economic event of next autumn in Moldova will also address the opportunities of regional economic development in the emerging poles of growth – free economic zones and industrial parks, as well as the internationalization of SMEs.

Participation at „Moldova Business Week 2017” should be confirmed online by accessing the website www.mbw.md, where you can find also the Agenda of the event. For any other questions, please don’t hesitate to contact Moldova Investment and Export Promotion Organization (MIEPO) on phone: (+373) 22 27 36 54 or e-mail: office@miepo.md.

https://www.youtube.com/channel/UCJpIv8ZM2jB0ZGR9lQw2q7w

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md