Despre Moldova

This text will be replaced

Noutăţile misiunii

Reuniunea informală privind stabilirea platformei dintre Consiliul Europei și companiile de Internet

Reuniunea informală privind stabilirea platformei dintre Consiliul Europei și companiile de Internet16.05.2017

La 15 mai 2017, în contextul exercitării mandatului de coordonator tematic privind politica informațională a Consiliului Europei (TC-INF), dna Ambasador Corina Călugăru a convocat și moderat cea de-a doua reuniune informală privind politica informațională a organizației. Subiectul prioritar de discuții a inclus stabilirea platformei dintre Consiliul Europei și companiile de Internet, potrivit prevederilor Strategiei Guvernării Internetului pentru anii 2016-2019.

Dl Jan Kleijssen, Director, Direcția Societatea Informațională și acțiunea împotriva criminalității, a realizat o prezentare amplă a acțiunilor Consiliului Europei în vederea definitivării unei platforme multilaterale de dialog cu reprezentanții companiilor de Internet. Promovarea drepturilor omului online reprezintă un element nou indispensabil al cooperării dintre statele membre și sectorul privat.

Coordonatorul tematic Corina Călugăru a relevat importanța sincronizării acțiunilor și politicilor Consiliului Europei în vederea creării mediului de dialog adecvat și angajare, inclusiv responsabilizarea companiilor de Internet. Procesul actual de consultări va determina formalizarea platformei și sistematizarea interacțiunii cu organizația.

La reuniune au participat reprezentanții misiunilor diplomatice ale statelor membre și observatoare, precum și Secretariatului Consiliului Europei, care au efectuat un schimb de opinii pe marginea pilonilor eventualei platforme.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md