Despre Moldova

This text will be replaced

Noutăţile misiunii

Sesiunea de primăvară a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE)

Sesiunea de primăvară a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE)27.03.2017

În perioada 28-30 martie 2017, la Strasbourg, se desfășoară lucrările celei de-a 32-a sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE). Discuțiile în cadrul sesiunii actuale vor fi marcate de tematica generală vizând descentralizarea politicilor pentru integrarea refugiaților. Un accent particular va fi plasat asupra situației din Turcia, corupției la nivel local și regional, importanța accesului la informație și implementarea eficientă a Cartei europene a autonomiei locale.

Totodată, dezbaterile vor include adoptarea Raportului CALRE privind observarea alegerilor din Adunarea Populară a Unității Teritorial-Administrative Gagauz-Yeri din 20 noiembrie 2016. Nota informativă abordează cadrul legislativ electoral, contextul local și regional, precum și identificarea carențelor în desfășurarea procedurilor electorale.

Detalii: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p&id=2455463&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct=true

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md