Despre Moldova

This text will be replaced

Noutăţile misiunii

Republica Moldova a semnat Protocolul nr. 16 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

Republica Moldova a semnat Protocolul nr. 16 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale03.03.2017

Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, ambasadorul Corina Călugăru și Secretarul general adjunct al Consiliului Europei Gabriella Battaini-Dragoni, au semnat la 3 martie 2017, la Strasbourg, Protocolul nr. 16 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Protocolul nr. 16 prevede adresarea către Curtea europeană a drepturilor omului (CEDO) din partea instanţelor supreme din înaltele părţi contractante, cum sunt cele desemnate în conformitate cu art. 10, în vederea solicitării avizului consultativ privind chestiuni de principiu referitoare la interpretarea sau aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţie sau în protocoalele la aceasta.

Extinderea competenței Instanței de la Strasbourg de a emite avize consultative reprezintă produsul negocierilor în cadrul conferințelor pe marginea viitorului CEDO și anume: Izmir (26-27 aprilie 2011) și Brighton (19-20 aprilie 2012).

Republica Moldova este al 11-lea stat care semnează tratatul, intrarea în vigoare fiind posibilă după ratificarea acestuia de către 10 state.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md