Despre Moldova

This text will be replaced

Noutăţile misiunii

Politica informațională – dezbătută la Consiliul Europei

Politica informațională – dezbătută la Consiliul Europei22.02.2017

În contextul exercitării mandatului de coordonator tematic privind politica informațională a Consiliului Europei (TC-INF), dna Ambasador Corina Călugăru a moderat, la 21 februarie 2017, reuniunea formală privind politica informațională a organizației.

Agenda reuniunii a inclus evaluarea implementării Strategiei Guvernării pe Internet a Consiliului Europei pentru anii 2016-2019, programele dedicate educației pentru cetățenia digitală, precum și coordonarea eforturilor actorilor industriei Internetului în lupta împotriva terorismului.

Participanții au avut opinii comune privind oportunitatea unei abordări exhaustive a politicilor de securitate informațională. De asemenea, a fost subliniată necesitatea imperativă a definitivării unei platforme multilaterale de dialog cu reprezentanții companiilor de Internet și societatea civilă. Coordonarea activităților desfășurate în acest sens și generarea sinergiilor internaționale va contribui semnificativ la consolidarea eforturilor de combatere a terorismului.

Coordonatorul tematic, Corina Călugăru, a relevat importanța sincronizării acțiunilor și politicilor Consiliului Europei în vederea implementării eficiente a Strategiei Guvernării pe Internet. Totodată, a făcut o trecere în revistă a acțiunilor întreprinse, fiind punctate sarcinile prioritare privind implementarea politicii informaționale pe parcursul anului 2017.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md