Despre Moldova

This text will be replaced

Prestaţia RM la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) nu este un organ statutar al CoE, dar este percepută drept instituţie jurisdicţională a CoE, fiind un mecanism de control al respectării drepturilor omului în statele membre ale CoE, instituit în baza Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului. Nu există nici un stat membru CoE care să nu fi ratificat şi Convenţia respectivă. CEDO este constituită din câte un judecător din partea fiecărui stat membru, dar care nu reprezintă guvernul ţării sale în exercitarea funcţiei. CEDO examinează încălcări ale drepturilor omului din statele membre, în privinţa cărora este sesizată fie de state, fie de persoane. Unicitatea CEDO constă în două elemente: examinarea cererilor individuale contra statelor şi emiterea hotărârilor obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele vizate. Intrarea în vigoare a Protocolului 14 la Convenţia europeană a drepturilor omului, a lansat un amplu proces de reformă a activităţii şi structurii CEDO.

Actualul judecător din partea RM este dl Valeriu Ggrițco, ales de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în octombrie 2012 dintr-o listă de 3 candidaţi propuşi de RM.

De asemenea, RM are un Reprezentant al Guvernului în procedurile din faţa CEDO – Agentul Guvernamental, al cărui activitate este reglementată prin lege. Agentul Guvernamental reprezintă statul atât în faza prejudiciară şi cât și cea judiciară la Curte, dar este şi principalul coordonator al măsurilor naţionale în vederea organizării executării hotărârilor CEDO şi prevenirii altor încălcări similare. Prin Hotărârea Guvernului nr. 313 din 21 martie 2016, această funcţie este exercitată de către dl Marin Gurin.

Totodată, Comitetul de Miniştri (CM) este organul politic care urmăreşte executarea hotărârilor definitive ale CEDO de către statele vizate (în baza art. 46 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale). În cadrul acestui exerciţiu, CM poate adopta rezoluţii interimare – care solicită statului să întreprindă anumite măsuri pentru a înlătura deficienţele constatate de CEDO, şi rezoluţii finale – prin care constată executarea unei hotărâri CEDO. În cazul în care nu se ajunge la consens în cadrul CM cu privire la executarea unei anumite hotărâri a CEDO, aceasta poate fi transmisă, cu votul majorităţii de 2/3, CEDO pentru interpretare şi tranşare a chestiunii vizând executarea.

Conform Raportului anual al CEDO pentru 2015, la capitolul situaţiei statelor privind numărul reclamaţiilor depuse, Republica Moldova este pe locul 11 (dintre 47 de state cu număr al populaţiei foarte variat), cu 1 223 de cereri pendinte în faţa Curţii.

Din anul 2013 până în 2015, cetăţenii Republicii Moldova au depus la Curte 3 466 de cereri, din care 279 au fost comunicate Guvernului, 64 declarate admisibile.

În anul 2015, cetăţenii Republicii Moldova s-au adresat la CEDO cu 1223 de plângeri, dintre care, 926 au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol, 121 comunicate Guvernului şi 20 declarate admisibile. În acelaşi timp, au fost pronunţate 19 de hotărâri de condamnare a Republicii Moldova.

Printre principalele probleme constatate de CEDO în hotărârile vizând RM, sunt: neexecutarea hotărârilor judiciare, condiţiile precare de detenţie, aplicarea maltratărilor în timpul reţinerii şi arestului preventiv, încălcarea dreptului la proprietate, deficienţe în asigurarea unui proces judiciar echitabil, libertatea de exprimare.

Counsil of Europe coe int web Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Commissioner for Human Rights mfa.md